Mikropale iniekcyjne

MIKROPALE  – są to pale o małej średnicy trzonu, w przypadku wierconych nie większej niż 300mm, w przypadku przemieszczeniowych o średnicy 150 mm. MIKROPALE jest to jeden z rodzajów posadowienia pośredniego obiektów lub jedna z metod wzmocnienia podłoża gruntowego.

Zastosowanie mikropali:

  • stabilizacja osuwisk
  • wzmocnienie skarp
  • wykonanie posadowienia pośredniego fundamentów
  • stabilizacji/wzmocnienia gruntu w miejscach trudno dostępnych
  • wzmocnienia fundamentów istniejących
  • wykonywania wzmocnień lub fundamentów wewnątrz infrastruktury istniejącej
  • posadowienie pośrednie w budownictwie jednorodzinnym

Technologie