Roboty hydrotechniczne

Wykonujemy:

 1. budowę i remont:
  • zbiorników wodnych,
  • przepustów,
  • wałów przeciwpowodziowych,
  • jazów,
  • śluz
 2. umacnianie nadbrzeży.