Studnie fundamentowe

Studnie są jednym z sposobów wykonania posadowienia pośredniego obiektu, gdy wskazane jest przeniesienie obciążeń konstrukcyjnych na nośniejsze, głębsze warstwy gruntu.

Zastosowanie studni fundamentowych:

STUDNIE FUNDAMENTOWE zaleca się, gdy występują:

  • niestabilne warunki gruntowe, takie jak glina, torf, czy obszary zalewowe,
  • podczas wykonywania dużych inwestycji infrastrukturalnych, np. mostów, wiaduktów,
  • istotne jest ograniczenie wpływu budowy na otoczenie.

Technologie