Wbijanie larsenów i profili stalowych

ŚCIANKA LARSENA jest wykonywana z konkretnego rodzaju grodzic, a mianowicie typu Larsena (zwanych potocznie „LARSENAMI). LARSENY są użytkowane w wielu konstrukcjach oporowych, jak również palisadach stalowych w konstrukcjach hydrotechnicznych i lądowych.

Zastosowanie LARSENÓW/GRODZIC/ ŚCIANEK SZCZELNYCH:

LARSENY / GRODZICE / ŚCIANKI SZCZELNE to jedna z powszechnych metod zabezpieczenia ścian wykopów, skarp, a nawet jako element konstrukcji oporowych oraz spiętrzających wodę.

Technologie