Dotacje

ALFA-CIESZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zrealizowała projekt dofinansowany z funduszy europejskich:

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych maszyn umożliwiających nowe podejście do realizacji usług stabilizacji gruntu.

Cel projektu: wzrost konkurencyjności firmy i jej innowacyjności poprzez wprowadzenie do oferty zupełnie nowej zaawansowanej technologicznie usługi wzmacniania nośności gruntu pod istniejącymi fundamentami budynków.

Planowane efekty projektu: realizacja projektu pozwoliła nam wejść w niszę rynkową usług specjalistycznych: wzmacniania gruntu bezpośrednio pod fundamentami i wyróżnić się na tle konkurencji. Usługa realizowana jest w innowacyjny sposób, przy użyciu opracowanej przez nas technologii. W firmie wdrożone zostały innowacje, nastąpił wzrost zatrudnienia i poprawa BHP. Uruchomienie nowej usługi pozwoliło na rekultywację terenów zdegradowanych/poprzemysłowych, które do tej pory musiały być nieużytkami.

Wartość projektu: 1 617 631,79 PLN
Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 777 704,24 PLN